Phòng khám Nhi – Bác sỹ Nguyễn Thị Vinh

Do bác sỹ Nguyễn Thị Vinh – bác sỹ viện Nhi TW phụ trách

  • Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: 42 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại:02438582793
  • Thời gian: từ 8h đến 11h và 15h đến 19h các ngày trong tuần