Phòng khám nhi

Phòng khám nhi – Bác sĩ Hân – Ba Đồn

  • Địa chỉ: TDP Minh Phượng, P. Quảng Thọ, TX Ba Đồn, Quảng Bình
  • Điện thoại: 0949.778.686
  • Thời gian làm việc: Ngoài giời