Phòng khám nhi – Bác sĩ Ngọc Hân

Phòng khám nhi – Bác sĩ Ngọc Hân

  • Địa chỉ: Ngõ 33, số nhà 12, đường Hoàng Diệu, TP Đồng Hới, Quảng Bình
  • Điện thoại: 0914452868
  • Thời gian làm việc: Ngoài giời