Phòng khám Nhi A16 – Bác sĩ Lê Bá Tuấn

Địa chỉ: Phòng khám Nhi A16 – TT8 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội