Phòng khám Nhi BS Cao Thị Thanh Bình

Thông tin liên hệ :

Địa chỉ : 86 Lê Hồng Phong, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Số điện thoại : 0919961219
Thời gian làm việc: 7 ngày/tuần, ngoài giờ hành chính