Phòng khám Nhi BS Hưng

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: Đồng Tên, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
Điện thoại: 091 249 33 64
Thời gian làm việc : Từ  17h- 21h các ngày trong tuần.