Phòng khám Nhi BS Ngô Thị Huệ

Thông tin liên hệ :

  • Địa chỉ: Số 05, phố 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai
  • Điện thoại:  0919546630
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00
  • Dịch vụ chuyên môn: Nội Nhi