Phòng khám Nhi C4 – Bác sĩ Đoàn Thị Mai Thanh

Địa chỉ: Phòng khám Nhi C4 – TT1 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội