Phòng khám Nhi Cao

  • Phòng khám Nhi Cao:
    – Bác sĩ: Trần Văn Quang – chuyên nội soi tiêu hóa trẻ em
    – Địa chỉ: 32 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy.
    – ĐT: 092 355 99 99
    – Thời gian: Làm từ 8h đến 20h.