Phòng khám nhi Cầu Giấy

Phòng khám nhi Cầu Giấy:
– Địa chỉ: 35 Phố Thọ Tháp,Dịch Vọng, Cầu Giấy.
– Thời gian: Bắt đầu từ 8h đến 20h
– ĐT:  098 182 58 19