Phòng khám Nhi – Dinh dưỡng Ngọc Anh

  • Địa chỉ: 98 Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258 3813 641
  • Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần
  • Dịch vụ chuyên môn: Phòng khám Nội tổng hợp & Nhi khoa