phòng khám nhi Đồ Rê Mí

BÁC SĨ PHAN THANH HOÀI – phòng khám nhi Đồ Rê Mí

  • Địa chỉ: Số 129 đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
  • Điện thoại: 0912.567.696
  • Thời gian làm việc: Ngoài giờ

Dịch vụ:

  • Khám bệnh trẻ em
  • Khám tai mũi họng
  • Siêu âm
  • Khí dung
  • Hút dịch mũi họng
  • Tư vấn dinh dưỡng cho trẻ…