Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Ðỗ Thiên Ðồng

  • Phòng khám Nhi khoa – Bác sĩ Ðỗ Thiên Ðồng
  • Địa chỉ: 1/111 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội