Phòng khám Nhi khoa

Phòng khám Nhi khoa ở Quận Hoài Đức Hà Nội

Địa chỉ: Thôn Thượng Thụy, Đức Thượng, Quận Hoài Đức, Hà Nội