Phòng khám Nhi khoa

Phòng khám Nhi khoa – BS. Lê Thị Hồng Minh

 Nhi khoa

Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 17:00 – 21:00
Thứ Bảy – Chủ Nhật: 07:00 – 21:00