Phòng khám Nhi khoa

Phòng khám Nhi khoa – BS. Phạm Anh Sơn

Địa chỉ:  Số nhà 90 Phố Tía, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Thơi gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 07:00 – 20:00