Phòng khám Nhi khoa

Phòng khám Nhi khoa – bs Bàng:
– Địa chỉ: 299 Đường Giáp Bát, Hoàng Mai
– SĐT: 0373159105