Phòng Khám Nhi Khoa Bác sĩ Ngô Thị Bội Kha

  • Phòng Khám Nhi Khoa Bác sĩ Ngô Thị Bội Kha
  • Địa chỉ: 33 Ðốc Ngữ , Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội