Phòng khám Nhi khoa

  1. Phòng khám Nhi khoa
  • BS Lê Thanh Chương
  • Địa chỉ: 38 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
  • Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật tù 17h30 đến 20h. thứ 7 từ 8h30 đến 20h