Phòng khám Nhi khoa Nam Anh – BS. Lê Thị Kim Hoa

  • Phòng khám Nhi khoa Nam Anh – BS. Lê Thị Kim Hoa
  • Địa chỉ Tầng 2, Số 127 Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.