Phòng khám Nhi khoa – Nội nhiễm Bs Dương Thị Thu Hằng

Thông tin liên hệ :

  • Địa chỉ: 18 Đoàn Thị Điểm, Pkeiku
  • Điện thoại: 02593.822947
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00
  • Khám & kê đơn điều trị chuyên khoa Nhi