Phòng khám Nhi tai mũi họng 

Phòng khám Nhi tai mũi họng 
– Địa chỉ: Ct12B, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai