Phòng khám nhi Tâm Sen

Do bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hà phụ trách

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 25 Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0912441843