Phòng khám nhi Thảo Nguyên

Phòng khám nhi Thảo Nguyên – Bác sĩ Trần Kim Oanh
– Địa chỉ: 228 C5 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai
– SĐT: 0904 588 572