Phòng khám nhi ThS.BS Trà Thị Thanh Vân

Phòng khám nhi ThS.BS Trà Thị Thanh Vân

  • Chuyên khoa Nhi
  • 145 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0914 041 588