Phòng khám nhi ThS.BS Trần Đình Điệp

Phòng khám nhi ThS.BS Trần Đình Điệp

  • Chuyên khoa Nhi
  • 207 Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi