Phòng khám nhi Võ Thị Chi

Phòng khám nhi Võ Thị Chi

  • Chuyên khoa Nhi
  • 694 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • ĐT: 055 826 351 – 0914 015 800