Phòng khám Nội Nhi 290 Thụy Khuê – Bác sĩ Lê Kim Phú

  • Phòng khám Nội Nhi 290 Thụy Khuê – Bác sĩ Lê Kim Phú
  • Địa chỉ: 290 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội