Phòng khám Nội Nhi – Bác sĩ Trần Văn Kim

  • Phòng khám Nội Nhi – Bác sĩ Trần Văn Kim
  • Địa chỉ: 2 Xuân La, Tổ 21, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội