Phòng khám Nội soi Tai Mũi Họng trẻ em

  • Phòng khám Nội soi Tai Mũi Họng trẻ em – 16 Phú Xá
  • Địa chỉ: 16 Phú Xá, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội