Phòng khám PGS.TS. BS Hoàng Thị Thủy Yên

Phòng khám PGS.TS. BS Hoàng Thị Thủy Yên

  • Chuyên môn: Nội tiết
  • Địa chỉ: 37/1 Duy Tân
  • Điện thoại: 0914 126 998