PHÒNG KHÁM PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG

PHÒNG KHÁM PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BÁC SĨ TẠ HƯNG HIẾU 

  • Địa chỉ: Số 249 Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, TP.Lạng Sơn
  • Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày