Phòng khám Quốc Đạt 

Phòng khám Quốc Đạt 

  • Địa chỉ: 410 Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên Bản đồ
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 07:00 – 19:00