Phòng khám siêu âm sản phụ khoa

– Địa chỉ: P109 C2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
– ĐT: 091 210 09 92