Phòng khám tai mũi họng – Bác sĩ Nguyễn Quang Trung

– Bác sĩ: Nguyễn Quang Trung
– Địa chỉ: 16 Cù Chính Lan,  Khương Thượng, Thanh Xuân.