Phòng khám tai mũi họng

Phòng khám tai mũi họng:
– Địa chỉ: 709 Giải Phóng, Hoàng Mai.
– SĐT: 1900 2662