Phòng khám Tai Mũi Họng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Nguyễn Văn Đức ở Phú Thọ

  • Chịu trách nhiệm chuyên môn: Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
  • Ngõ 1952 Đại Lộ Hùng Vương – TP Việt Trì Phú Thọ.
  • Khu vực: Phòng khám Tai mũi họng ở TP Việt Trì, Phòng khám Tai mũi họng ở Phú Thọ.
    Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Nguyễn Văn Đức TP Việt Trì Phú Thọ