Phòng khám tai mũi họng – Bác sĩ Trần Tố Dung

  • Phòng khám tai mũi họng 
    – Bác sĩ: Trần Tố Dung
    – Địa chỉ: 101 Nghĩa Tân, Cầu Giấy
    – ĐT:  024 3836 1768