PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đặng Thị Thu Hiền

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Đặng Thị Thu Hiền

  • Địa chỉ:SN 45 tổ 27, phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang
  • thời gian làm việc từ 7h- 22h