PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG –  BS. Đỗ Tuyết Mai

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG –  BS. Đỗ Tuyết Mai

  • Địa chỉ: Số 11, tổ 10, phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Chủ Nhật: 8:00 – 19:00