Phòng Khám Tai Mũi Họng – Bs Lê Đức Đông

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ:32 Nguyễn Cao, P.Tiền An, Bắc Ninh, Vietnam

Điện thoại:+84 91 211 09 42