Phòng Khám Tai Mũi Họng – Bs Nguyễn Văn Tiệm

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ:132 ĐT286, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại:+84 222 3880 063