PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Hoàng Minh

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG – BS. Trần Hoàng Minh

  • Số 17 đường Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Bản đồ
  • Thứ Hai – Chủ Nhật: 17:00 – 20:00