Phòng Khám Tai Mũi Họng Th.s Quỳnh

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ:252 Lạc Long Quân, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam

Điện thoại:+84 90 433 04 40

Thời gian hoạt động:Từ thứ 2-6: 5:00 – 7:00 PM. Thứ 7: 8:00 AM – 6:00 PM. Chủ nhật: 8:00 AM – 6:00 PM