Phòng Khám Tai Mũi Họng Tứ Kỳ

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ:79 Trần Lựu, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Vietnam

Điện thoại:+84 97 297 39 54