Phòng khám tai mũi họng – Bác sĩ Trần Xuân Bách

– Bác sĩ: Trần Xuân Bách
– Địa chỉ: C21 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân
– Thời gian: Bắt đầu từ 17h00
– ĐT: 0904 55 43 53