Phòng khám Ths.BS. Hoàng thị Minh Trí

Phòng khám Ths.BS. Hoàng thị Minh Trí

  • Chuyên môn: Sơ sinh
  • Địa chỉ: Lô 6 Trần Văn Ơn
  • Điện thoại: 0903 578 331