Phòng khám ThS.BS Lê Thị Cúc

Phòng khám ThS.BS Lê Thị Cúc

  • Chuyên môn: Hô hấp
  • Địa chỉ: 1 Trần Quốc Toản
  • Điện thoại: 0234 3523556- 0935011342