Phòng khám ThS.BS. Lê Thiện Thuyết

Phòng khám ThS.BS. Lê Thiện Thuyết

  • Địa chỉ: 97 Phan Đình Phùng, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế
  • Điện thoại: 0958 842 251