Phòng khám TS. BS. Châu Đức

Phòng khám TS. BS. Châu Đức ( Tiến sỹ ở Nhật)

  • Chuyên môn: Hô hấp / Tiêu hóa
  • Địa chỉ: 2/93 An Dương Vương
  • Điện thoại: 0949 902 121